Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Geoagiu, funcţionează ca unitate de învăţământ de la data de 15 aprilie 1890 când, în prezenţa unei delegaţii de la Deva, contele Kun Kocsard, dă citire actului oficial de înfiinţare a Şcolii Inferioare de Agricultură. Înfiinţată pe moşia contelui Kocsard, de societatea maghiară EMKE, ea are ca scop formarea de cadre agricole cu o pregătire inferioară, necesară marilor proprietari de pământuri, din acele vremuri. După Primul Război Mondial şcoala trece în proprietatea statului român, pregătind în continuare cadre inferioare pentru agricultură. Între 1946-1947 şcoala a funcţionat sub denumirea de Şcoală Medie Zoo-veterinară. Între anii 1948-1954 a funcţionat sub denumirea de “Şcoala Medie Tehnică Horticolă”. Din 1954 -1955 se numeşte “Şcoala Medie Tehnică Pomicolă”. Din 1955-1962 se transformă în “Centrul Școlar Agricol cu Şcoală Profesională Pomicolă şi Şcoala de Maiştri Pomicoli”. Din 1962-1966 funcţionează sub denumirea “Şcoală Tehnică Agricolă şi Şcoala Tehnică Horticolă”. Prin Legea nr.2 din anul 1966, Şcoala Tehnică Agricolă se transformă în Liceul Agricol cu profilurile de horticultură şi zootehnie.
    În anul 1975 unitatea a devenit Liceul Agroindustrial cu două trepte de şcolarizare. Începând cu anul 1990-1991 şcoala şi-a schimbat denumirea în Grup Şcolar Agricol, funcţionând cu următoarele nivele de învăţământ: preşcolar ,primar, gimnazial, liceal – cursuri de zi şi seral şi şcoala profesională – cursuri de zi.
    Prin Ordinul de comasare nr. 3269/27.02.2000, a M.E.N, unităţile de învăţământ de pe raza oraşului Geoagiu, au fost afiliate Grupului Şcolar Agricol.
    Unitatea şcolară este situată în centrul oraşului Geoagiu, accesul elevilor este facil, şcoala beneficiază de spaţii generoase pentru desfăşurarea activităţii, renovate la standardele actuale, cu o bază materială bună, asigurând un cadru deosebit de primitor pentru elevi.
Şcoala pune la dispoziţia elevilor veniţi din alte localităţi posibilitatea de a se caza la internatul şcolii. Acesta a fost reabilitat în 2008-2009, având 40 de camere a câte 4 paturi. În anul şcolar 2018-2019 avem 40 de elevi interni.
Cantina din incinta şcolii, reabilitată în 2008-2009 are o capacitate de 140 de locuri, o bucătărie modernă dotată cu aparatură necesară.
    Pentru desfăşurarea orelor de sport elevii beneficiază de o sală de sport modernă cu vestiare şi încălzire proprie, terminată în anul 2004.
Liceul Tehnologic Agricol are în concesiune pe durata de 49 de ani (începând cu 2006), 36 ha de teren arabil pe lângă cele 11 ha, care reprezintă perimetrul şcolii cu clădiri cu tot.
Pentru efectuarea lucrărilor agricole şcoala beneficiază de utilaje agricole: 7 tractoare, 1 camion, 1 autoutilitară, 2 autoturisme ARO, 1 autoturism Dacia 1310, 1 Dacia papuc, 2 remorci auto, 2 remorci cisterne, 4 remorci marfă, 1 remorcă transport persoane, 1 presă.
    În incinta şcolii există o seră înmulţitor, iar la o distanţă de 200 de m de şcoală funcţionează o micro-fermă didactică cu următorul tip de animale: bovine, ponei, miei, oi, porci, iepuri, curcani, etc.
ALTE DATE RELEVANTE:
Performanțe școlare:
- olimpiadele și concursurile școlare obţinând premii şi menţiuni la etapele judeţene şi naţionale ale
concursurilor şcolare;
- competiții sportive
- activități cultural - artistice
Implicarea elevilor în proiecte europene:
PROIECT ERASMUS + " MOBILITATE PENTRU CALITATE "
PROIECT ERASMUS + “ Parteneriats strategiques : partenariats scolaires “ Innover l`enseignement du francais par le Kamishibai “
PROIECT ERASMUS + “ P.I.S.T.E!-Program pentru Imbogatirea Sanselor Tinerilor in Europa “
- proiect Comenius multilateral „Builduing Europe Together”
- proiect Comenius bilateral „Techno-Lang”
- proiect Erasmus + „Were you go” – Hrabusice, Slovacia
SES Bonn Germania a finanțat proiectul „ Noi ințiative pentru tineri” – domeniile veterinar și silvicultura, cei 2 experți pe o perioadă de 3 saptamani au oferit consultanta de specialitate cadrelor didactice de la aria curriculara „Tehnologii” , au desfasurat lectii cu elevii si au prezentat exemple de bune practici pe probleme de silvicultura si cresterea animalelor.

   Dacă la data la care a luat fiinţă şcoala avea nu număr de 9 cadre didactice şi 50 elevi în prezent funcţionează cu un număr de 78 cadre didactice şi 1087 elevi.

Unitatea noastră de învăţământ funcţionează sub denumirea de Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Geoagiu din anul 2018.